Planmatig beheer

De taken van een WBE liggen op het gebied van wildinstandhouding, wildbescherming, wildverzorging en verantwoorde bejaging.

Het beheer dat een W.B.E. uitvoert, bestaat vooral uit het zorgen voor:

  • voldoende rust, ruimte en voedsel voor het aanwezige wild
  • een gezonde en gevarieerde wildstand
  • een voldoende grote en evenwichtige wildstand
  • schadebestrijding en voorkoming wildschade