Wat is een WBE?

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer.

 

De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE’s) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

 

Een WBE is een vereniging bestaande uit jagers, boeren, grond- en boseigenaren, hondenmensen en natuurliefhebbers, welke elk hun belangstelling en inbreng hebben.

 

Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband, verantwoordelijk voor de aansturing, de coordinatie en uitvoering van het beheer van wild dat in “haar” gebied leeft: wildbeheer. Een W.B.E. is meestal een vereniging of stichting, waarvan er ruim 400 in Nederland zijn.

 

Wat doet een WBE?

 

De taken van een WBE liggen op het gebied instandhouding, bescherming en verzorging van fauna en verantwoorde bejaging. Een WBE werkt op lokaal niveau zodat een directe relatie met de omgeving waarin de dieren leven gewaarborgd is. Een greep uit deze taken:

 

• Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers

• Het houden van toezicht in het veld

• Inventarisatie (telling) van fauna

• Aanleveren gegevens aan de FBE

• Bestrijden van wildschade

• Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding

• Onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen en knotwilgen

• Het installeren en controleren van nestkasten

• Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren

• Uitvoeren van weidevogelbescherming

• Het leveren van gegevens aan de WBE Databank