Jacht en natuurbeheer organisaties

KNJV www.knjv.nl
NOJG www.nojg.nl
Vereniging Het Reewild www.reewild.nl
 Faunafonds  www.bij12.nl
www.sbnl.nl

www.reeenopvang.nl

www.faunabeheereenheid.nl

www.collectiefmiddenoverijssel.nl

Overheid

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit www.minlnv.nl
Provincie Overijssel provincie.overijssel.nl
Flora en Faunawet wetten.overheid.nl